Všeobecné podmínky

Veškeré rezervace jsou přijímány za předpokladu, že klient akceptuje níže uvedené obchodní podmínky a bere je jako závazné.

Objednávky a počet osob

Objednávka akce s vyznačeným počtem osob musí být doručena vždy písemně a to nejpozději 10 dnů před konáním akce.
Rezervujeme si zároveň možnost prodloužit tuto lhůtu dle dostupnosti surovin na trhu. V případě poklesu již potvrzeného počtu
osob o více než 10% budeme účtovat 90% z celkové písemně potvrzené objednávky.

Veškeré zvláštní služby (květinová výzdoba, ozvučení, zajištění ostatního mobiliáře, slavnostní dort apod.) musí být vždy
potvrzeny písemně se souhlasem obou stran jinak nemohou být dodány. Při účasti většího počtu osob poskytujeme slevy.

Platební podmínky

Na základě objednávky požadujeme uhrazení zálohy ve výši nejméně 80% z celkové ceny a to nejpozději 10 dní před konáním akce.
Platba může být provedena převodem na bankovní účet. Záloha bude odečtena z celkové částky při vystavení doplatkové
faktury. Splatnost doplatkové faktury je 14 dní ode dne konání akce. Při opožděné platbě si vyhrazujeme právo účtovat úrok ve výši 0,5%
za každý den prodlení. Na platby předem v hotovosti poskytujeme slevu 5%.

Podmínky pro stornování

Objednanou akci může klient stornovat bez storno poplatku nejpozději 15 dnů před datem uskutečnění akce. Pokud v této lhůtě neobdržíme
písemné vyrozumění o stornování akce, vyhrazujeme si právo účtovat storno poplatek dle těchto pravidel:

Servis, zařízení a doprava

Poplatek za zařízení a inventář nutný pro běžnou akci porcelán, sklo, příbory, stoly na buffet, ubrusy) je obsažen v každé kalkulaci
na osobu, pokud není uvedeno jinak.

Cena za dopravu po Praze je vždy paušální (do 50 osob na akci) 1.500,- Kč bez DPH.

Poškození inventáře

Jakékoliv poškození inventáře, nábytku či zařízení budov zajišťované námi a způsobené hostem během akce bude naúčtováno v plné výši.

Kontaktujte nás

Maxiservice catering s.r.o.
Radotínská 69/34
159 00 Praha 5-Velká Chuchle
Czech Republic

Celé jméno
E-mail
Vaše zpráva